Symposium


9 februari 2017


Bildung.city | Amsterdam

Sprekers

Welkomswoord en opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Henk Elffers

Waarom dit boek? Een kijkje in het aan Amsterdam gerelateerde onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Prof. dr. Stijn Ruiter, redacteur

Volwassen worden in onze hoofdstad. Risico- en beschermende factoren voor ernstig delinquent gedrag onder jongvolwassenen
Prof. dr. Arjan Blokland

Kijken en wegkijken. Prostitutie en mensenhandel in Mokum
Mr. dr. Marijke Malsch

Toeristen in Amsterdam: hoe besteden zij hun tijd, en welke invloed heeft dit op criminele betrokkenheid?
Dr. Wouter Steenbeek

Wat hebben we aan dit soort onderzoek? Een reflectie vanuit de wetenschap
Prof. dr. Catrien Bijleveld

Wat hebben we aan dit soort onderzoek? Een reflectie vanuit de politie 
Otto van der Bijl , Informatie Officier bij de Afdeling Beleid & Strategie van het OM