Symposium


9 februari 2017


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.30 uur - Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur - Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Henk Elffers

14.05 uur - Waarom dit boek? Een kijkje in het aan Amsterdam gerelateerde onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Prof. dr. Stijn Ruiter, redacteur

14.20 uur - Volwassen worden in onze hoofdstad. Risico- en beschermende factoren voor ernstig delinquent gedrag onder jongvolwassenen
Prof. dr. Arjan Blokland

14.35 uur - Kijken en wegkijken. Prostitutie en mensenhandel in Mokum
Mr. dr. Marijke Malsch

14.50 uur - Koffie- en theepauze

15.15 uur - Toeristen in Amsterdam: hoe besteden zij hun tijd, en welke invloed heeft dit op criminele betrokkenheid?
Dr. Wouter Steenbeek

15.30 uur - Wat hebben we aan dit soort onderzoek? Een reflectie vanuit de wetenschap
Prof. dr. Catrien Bijleveld

15.45 uur - Wat hebben we aan dit soort onderzoek? Een reflectie vanuit de praktijk
Otto van der Bijl , Informatie Officier bij de Afdeling Beleid & Strategie van het OM

16.00 uur - Zaaldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter
Welke lessen kunnen al worden getrokken? Wat helpt en wat helpt niet? Welke vragen schreeuwen nog om antwoord? Hoe kunnen beleid en wetenschap elkaar nader vinden?

16.45 uur - Afsluitende borrel

17.30 uur - Einde